Kommunen giver et tilskud til privat pasning, på op til 75 % af prisen, til børn mellem 0 - 3 år, dog max kr. 5937,00 pr. mdr. i 2019

Pris pr. barn 0-3 år hos mig i 2019                                                      Kr.  7800,00 pr. mdr.

Tilskud i 2019                                                                                      Kr.  5850,00 pr. mdr.

Jeres egenbetaling i 2019                                                                   Kr.   1950,00 pr. mdr.

Pris pr. barn 3-5 år hos mig i 2019                                                      Kr.   5800,00 pr. mdr.

Tilskud i 2019                                                                                     Kr.   3687,00 pr. mdr.

Jeres egenbetaling i 2019                                                                   Kr.   2113,00 pr. mdr.

Der betales alle 12 mdr. om året, samme pris under ferie og sygdom.

Tilskudet skal søges hos Kommunen. Tilskudet udbetales måndesvis for ud til forældrene. Tilskudet og jeres egenbetaling skal der efter overføres til min konto månedsvis forud, senest første bankdag i måneden.

Der ydes søskende rabat fra kommunen.

Priserne reguleres hvert år d. 1 januar.