Samarbejde :      Jeg håber på et godt og åbent samarbejde med forældrene omkring det 

                                 enkelte barn.

Tavshedspligt:    Jeg har tavshedspligt og vil gerne opfordre alle forældre til at ha en                                                                                         gensidig tavshedspligt om hvad de ser og høre om de andre børn og deres familier  

                            + min familie, i mit hjem.

Kommunen:         Der føres tilsyn af kommunen. Der kan trækkes på talepædagog og

                          fyseteraput hvis det skulle blive nødvendig.